Anu ang dating daan


Ano ang pinagkaiba ng Ang Dating Daan sa ibang relihiyon?Ano ang kaibahan ng Ang Dating Daan at ng Born Again?

Salamat sa Dios sa isang taong lumipas mula nang magkaroon ng Facebook Live at YouTube streaming ang Bible Exposition. Ang ating hashtag na TruthsFromTheBible ay umabot sa 1st spot sa PH trends bandang 7: Alamin ang sagot ng Biblia sa mga katanungang patungkol sa pananampalataya sa pamamagitan ni Bro. Email or Phone Password Forgot account? See more of Ang Dating Daan by logging into Facebook. Invite your friends to like this Page. Contact Ang Dating Daan on Messenger.

The Old Path TV Channel. Pages liked by this Page. Members Church of God International. Nasa Biblia ba ang paniniwalang i-respeto na lang ang kani-kaniyang paniniwala o relihiyon? Anu ang dating daan ang sagot ni Bro. Eli Soriano mula sa Biblia. Inspired ba ang Biblia? Part 1 of 2 YouTube link: Part 2 of 2 YouTube link: Bakit may mga taong naghihirap, namamatay, nalulungkot, at nagkakasakit? Parusa ba ito ng Dios? Eli Soriano mula sa Biblia: Ang Dios o God ba ay nagpaparusa? Bakit may naghihirap, namamatay, nalulungkot, at nagkakasakit?

Nagpaparusa ba ang Dios o God? Ilang klase ang parusa ng Dios at ano ang mga layon nito? Kapag nahihirapan ba ang isang tao ay pinarurusahan na siya ng Dios? Ano ang makapagpapawala ng lungkot ng isang tao? Alamin ang sagot ng Biblia sa pamamagitan ni Bro. Eli Soriano mula sa programang Ang Dating D Papaano mapapalaki ang anak na may takot sa Dios? Learn the answer by bro. Eli Soriano from the Bible: What are Biblical ways to raise a child?

Question and answer video with Bro Eli Soriano about the ways to raise a child. What are the ways does the Bible teach on raising God-fearing children? The Power of Christianity is not by Force but anu ang dating daan Peace https: The Power of Christianity is not by Force but by Peace. Is it Biblical for a Christian authority to force himself on people? What makes a true Christian leader? Bakit may mga taong hindi nakaramdam ng pag-ibig mula sa ama?

On experiencing the love of a anu ang dating daan. Question and Answer video with Bro. Eli Soriano regarding the love of a father. Why are there people who have not experienced a father's love? Nasusulat "Ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon, at ang kaniyang mabuting gawa ay babayaran sa kaniya uli. May kaligtasan ba ang mga bakla at tomboy kung hindi naman nilalabag ang kagustuhan ng Dios?

Can gays and lesbians be saved? Question and answer video with Bro. Eli Soriano regarding gays and lesbians. Can homosexuals be saved? Who has the right to salvation? Nasusulat "Kaya nga ang paniniwala'y nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Cristo. Is being a law abiding citizen biblical?

Question and answer video with Bro Eli Soriano on the ordinances of man. Nasusulat "Mapapalad ang mga may anu ang dating daan na puso: Kasalanan ba kung unahing abutin ang pangarap bago sumunod sa utos ng Dios? Posted by Ang Dating Daan. May limitasyon ba ang kalayaan ng isang tao? There is limit the freedom of a person? Eli Soriano from Bible: Ang free will po ba na ibinigay ng Dios kay Adan Adam at Eva Eve ay batas lamang at hindi kalayaan? Ano ang ibig sabihin ng free will o kalayaan ayon sa Biblia?

Eli Soriano mula sa programang Ang Dating Daan. Ang Dating Daan shared Members Church of God International 's photo. Thank God for the one who have passed since the facebook live and Youtube streaming the bible exposition. Members Church of God International with MondRey Loterte. TO GOD BE THE GLORY! To God be the glory!

Sa Dios ang kapurihan! Salamat sa lahat ng inyong pagsuporta sa idinaos na Ang Dating Daan Worldwide Bible Exposition! Sagot ng Biblia, alamin na! Nagsimula na ang pangkalahatang awitan para sa Worldwide Bible Exposition.


Q&A Ang Dating Daan


Add a comment

Your e-mail will not be published. Required fields are marked *